sunnuntai 3. syyskuuta 2017

Miksi BYOD?BYOD on otettu käyttöön monen tekijän yhteisvaikutuksesta, eli siinä ei ole yhtä yksittäistä syytä taustalla.

Ihan yleisesti ottaen BYODhan on toimintamalli, joka on jo pitkään yleistynyt niin yrityksissä kuin koulumaailmassakin kautta maailman. Eikä pelkästään korkeakouluissa: olin keväällä lukioinfossa ja siellä sanottiin, että oppilaalle on hankittava oma tietokone on lukioon tullessa - kirjojen lisäksi. Näin siis tapahtuu jo hyvin luonnollisella tavalla ennen korkeakouluvaihetta.

BYOD-mallin etuna on se, että oma laite kulkee mukana myös IT-luokan ulkopuolelle ja sillä voi tehdä joustavasti töitä ajasta ja paikasta riippumatta. Näin ei ole tilanne, jos tukeudutaan koulun tietokoneluokkiin – niiden käyttö rajoittuu koulun aukioloaikojen ja luokan varaustilanteen perusteella. BYODissa opiskelijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisella koneella työskentelee. Oma laite on tuttu ja sen kanssa osataan toimia paremmin kuin vieraamman koneen kanssa.

BYOD-malli opettaa opiskelijalle itsenäisyyttä ja vastuun ottoa omista työvälineistä. Oma kone on keskeinen opiskeluväline ja siitä pidetään hyvää huolta. Tässä kehittyvät siis aikanaan työelämässä tarvittavat taidot itsenäiseen suoriutumiseen ja vastuullisuuteen liittyen.

SAMKin kannalta BYOD-malli vapauttaa sekä taloudellisia, että henkilöresursseja luokkien vuokra- ja laitehankinnoista sekä edelliseen liittyvästä ylläpidosta. SAMKin rahoitusta on vähennetty viime vuosien aikana noin 25%, eli neljännes perusrahoituksestamme on leikattu pois. Tähän on ollut pakko sopeutua monin eri tavoin ihan jokaisessa SAMKin yksikössä.

Digiterveisin,

Jari

keskiviikko 9. elokuuta 2017

Enemmän ja laadukkaammin?

Digikehitys – tuo aikamme rautatie – on omiaan nostattamaan aina uusia näkökulmia toiminnan kehittämiseen. Tämän aiheen tiimoilta on nyt myös helppoa ansioitua ns. kriittisenä ajattelijana. Kritiikkinä näkee usein esitettävän, että digitaalisuus vie tarpeen käyttää aivojamme. Puhelinnumeroita ja muita vastaavia asioita ei tarvitse enää muistaa eikä asioita ymmärtää, koska kone kertoo kyllä oikean vastauksen. Vai olisiko asia kuitenkin toisin? Kenties jopa ihan päinvastoin – jospa digitaalisuus nimenomaan haastaa meitä käyttämään aivojamme entistä enemmän?

Sen lisäksi, että digitaalisuus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman tekemisen sekä asioiden tekemisen itsepalveluna, päähyödyt lienevät 1) enemmän samassa ajassa ja 2) laadukkaammin. Näistä tuo ensimmäinen on se loogisempi ja luonnollisempi, eli säästetään aikaa. Mitä sitten tällä säästyneellä ajalla voidaan tehdä - siis muutakin kuin tehdä vieläkin enemmän ja lisää? Itseäni kiinnostaa ajatus lisääntyvästä laadukkaammasta tekemisestä. Tämä on ehkä toistaiseksi jäänyt vielä tuon ”enemmän” tekemisen varjoon. Laadukkaampi tekeminen vaatii myös laadukkaampaa ajattelua, sillä kaikki tekomme ovat ensin ajattelua.


Ajattelun kehittämisestä puhutaan vielä toistaiseksi yllättävän vähän. Ehkäpä lähiaikoina tämä(kin) trendi tulee vahvistumaan.

Alkavaa syyskautta odotellen,
Marko

maanantai 7. elokuuta 2017

Digitalisaatio SAMKissa


Digitalisaatio on tärkeä osa SAMKin strategiaa. Me haluamme viestiä tällä siitä, että digitalisaation kehityksessä mukana pysyminen on välttämätöntä niin korkeakoulun, kuin kaikkien yhteistyökumppaniemmekin kannalta. 

Opiskelijamme ovat hyvin tottuneita digitalisaatioon: he käyttävät sujuvasti ja ennakkoluulottomasti erilaisia laitteita ja sovelluksia. Haluamme huomioida tämän omassa toiminnassamme entistäkin paremmin. BYOD-toimintamalli (Bring Your Own Device) tulee käyttöön kohta alkavan lukuvuoden alkamisen myötä. Olemme valmistelleet asiaa jo pitkään yhdessä opiskelijoiden ja henkilöstön kanssa. Käytännössä BYOD tarkoittaa sitä, että opiskelijat käyttävät omaa, itse hankkimaansa tietokonetta opiskelussa - ja usein myös itse valitsemassaan paikassa ja itse valitsemanaan ajankohtana. Tämä on mahdollista, koska opetusta on tarjolla paljon myös verkossa itse kehittämässämme HILL-oppimisympäristössä. Edellisestä johtuen suurin osa SAMKin opiskelijoista ei käytä jatkossa juurikaan tietokoneluokkia, joten olemme pudottaneet niiden määrän neljäsosaan aiemmasta. 

Mitä nuoret edellä, sitä aikuiset perässä. Digiope-hankkeessa nostamme koko henkilökunnan digiosaamisen korkealle tasolle vastaamaan nopeasti kehittyvän digitalisaation tarpeita. Digiope on varsin mittava panostus SAMKilta ja siihen kohdistuu suuria odotuksia. Nykyään ja jatkossa opettaja ei ole pelkkä opettaja, vaan hän on mm. oppimispolkujen rakentaja, ohjaaja, mentori, pedagoginen ohjaaja, valmentaja, asiantuntija, kehittäjä, konsultti, verkostotoimija, uudistaja, prosessin kehittäjä ja innovaattori. Myös tukipalveluhenkilöstömme digiosaamista kehitetään, koska digitalisaatio valtaa kiihtyvällä vauhdilla alaa myös siellä: esimerkiksi verkkopalaverit ja moninaiset sähköiset palvelut ovat jo nyt arkirutiinia useimmille em. tehtävissä työskenteleville.

SAMKin siirtyminen Porissa uudelle kampukselle toi mukanaan paljon uudistuksia digitalisaatiota tukevaan teknologiaan ja toimintamalleihin. Porissa on oikeastaan kaikki mennyt uusiksi ja muillakin kampuksilla on moni asia muuttunut. Nyt teknologiamme vastaa hienosti tämän päivän ja lähitulevaisuuden tarpeita: verkoissa on tehoa, luokat, ryhmätyötilat, laboratoriot, simulaattorit yms. mahdollistavat uudenlaisen toiminnan ja yritysyhteistyön, koko kampus on oppimisympäristö, kirjasto on viihtyisä ”place to be” – ja paljon muuta. 

Ketään ei jätetä yksin digitalisaation kanssa. Eniten käytetyt palvelut toimivat kuutena päivänä viikossa ja lisäksi samoja palveluita saa verkosta 24/7/365 –periaatteella. On tärkeää, että asiakkaat voivat käyttää palveluita paikasta ja kellonajasta riippumatta. 

Digitalisaatio ei ole itsetarkoitus, vaan välttämättömyys. Pohjimmiltaan SAMKin digitalisaatiossa on kyse siitä, että lähestymme visiotamme: Jokainen opiskelijamme työllistyy. 

Digiterveisin,

Jari

torstai 1. kesäkuuta 2017

Sähköinen palvelutarjonta laajenee

SAMKin ServiceDeskin tarjonta laajeni tällä viikolla käsittämään kampuspalvelut. Tähän asti olemme tarjonneet asiakkaillemme mahdollisuuden raportoida IT-ongelmista ja nyt repertuaari laajenee erilaisiin kampuskiinteistöä ja -palveluita koskeviin asioihin.

Esimerkkejä uusista palveluista:

- kiinteistön korjaustarpeet
- avaimet, lätkät
- turvallisuus
- pysäköinti
- vieraiden palvelut
- kuljetus
- työajan seuranta
- aukiolot
- löytötavarat
- tapahtumat
- siivous

 

Palveluiden digitalisaatio on osa SAMKin strategiaa ja sillä tavoitellaan asiakaslähtöisyyttä, sujuvuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Kesän jälkeen on luvassa lisää uusia palveluita.

Ottakaa ServiceDesk omaksenne!

Digiterveisin,

Jari

tiistai 11. huhtikuuta 2017

maanantai 13. maaliskuuta 2017

Digitalisaatiosta pitää olla hyötyä

Viime viikolla sai mediassa näkyvyyttä artikkeli, jossa kritisoitiin digitalisaatiota - ja onhan näitä ollut mediassa jo pitkään. Mielestäni tuo kritiikki on pääosin aiheellista. Näyttäisi nimittäin olevan valitettavan yleistä, että digitalisaatioon lähdetään teknologia edellä ja "kun muutkin menee". Käsky on saattanut käydä varsin ylhäiseltä taholta käyttäjiä kuulematta ja jos vielä asiakkaat ovat diginatiiveja (esim. yläkoulu), on soppa valmis: opettajat vastustavat, oppilaat väheksyvät ja kellään ei ole kivaa, paitsi medialla.

SAMKissa digitalisaatiota halutaan rakentaa tarvelähtöisesti ja strategian suuntaisesti, ja käyttäjiä jatkuvasti kuunnellen. Viimeksi näin tehtiin viime viikon "SAMK Goes Digi" -tapahtumassa, jossa allekirjoittaneellakin oli ilo käydä hyviä digikeskusteluja SAMKilaisten kanssa - ja pari uutta palveluakin siinä ideoitiin yhdessä :-)

Digitalisaatiota viedään SAMKissa eteenpäin yllättävän monella saralla. Tämä lista ei ole suinkaan tyhjentävä, vaan nämä tulivat ensimmäisenä mieleen:

- Digiope-ohjelma (satojen tuhansien eurojen arvoinen osaamisen kehittämisohjelma)
- BYOD-projekti (sisältää todella paljon alakohtia: verkot, ohjelmistot, laitteet, tietoturva jne...)
- HILL (jo pitkään käytössä ollut, ja jatkuvasti kehittyvä monikäyttöinen digiympäristömme)
- Pilvipalvelut (O365, Dropbox, monet SAAS-palvelut, jne.)
- Yritysarkkitehtuuri (toimintamme virtuaalinen malli)
- Kampusprojektit (näen nämä myös digiprojekteina, koska niiden myötä oppimis- ja työympäristömme digitalisaatio kehittyy)
- ServiceDesk (https://samk.efectecloud.com/ssc/)

Pari sanaa uusimmasta digiprojektistamme, eli ServiceDeskistä. Se on kaikesta päätellen (aktiivinen käyttö, palvelutyön systematisointi) tullut tarpeeseen ja saamani palautteen perusteella myös koettu hyödylliseksi.

Olisi tietysti mukavaa, että ei tulisi yhtään IT-ongelmailmoitusta, koska silloin eläisimme näiltä osin täydellisessä maailmassa. Ongelmia kuitenkin tulee eri syistä johtuen ja sitä varten on hyvä olla palvelua tarjolla. Vuoden alusta alkaen olemme vastaanottaneet alla olevan kuvan mukaisen määrän IT-tikettejä ServiceDeskin kautta:
ServiceDesk tulee laajenemaan seuraavaksi palvelupyyntöjen tarjonnan saralla, kun lanseeraamme sinne "Campus maintenance services" -osion, jossa on mahdollisuus tilata palvelua sähköisesti - tästä lisää lähitulevaisuudessa. Luvassa on alla näkyvä palvelupaletti.

 


Digiterveisin,

Jari

maanantai 23. tammikuuta 2017

Mitä muuta kuin digi?

Jos helpot tehtävät ulkoistetaan jatkossa koneen tehtäväksi, niin mitä meille jää jäljelle? Yhä vain vaikeampia tehtäviä? Tällainen muutos toteutuessaan aiheuttaa paineita myös osaamisillemme.

Pinnan yläpuolella käytävässä keskustelussa pohditaan, mitkä ammatit katoavat ja mitkä säilyvät, miten eri alojen koulutusmäärät muuttuvat ja mitä tekisimme sillä ajalla, joka meiltä jää yli, kun ei ”tarvitse” tehdä töitä? Pinnan alle kurkatessa nähdään puolestaan, että useiden ammattiryhmien identiteetti on murroksessa. Ammatteihin kouluttautuneet ihmiset joutuvat löytämään uuden tavan tehdä nykyistä työtään.

Muutoksessa, jossa kone ottaa meiltä toistuvia ja helppoa ongelmanratkaisua vaativia tehtäviä, korostuu se, missä ihminen on konetta parempi. Aalto-yliopiston systeemiälykkyyden tutkimusryhmä on määritellyt lähestymistavan, jossa ”yhdistetään inhimillinen herkkyys insinööriajatteluun”. Tämä on mielenkiintoinen lähestymiskulma, josta sovellettuna kokosin oheisessa kuvassa olevan seitsemän kohdan listan.


Jos digin tehtävänä on antaa vipuvartta työn tehokkuuteen, niin voisiko ajattelutapa olla yhtä merkittävä vipuvarren antaja? Mitä ajatuksia oheinen kuva herättää sinussa?
Digitaalisesti teidän,
Marko